Eksport og Investeringer bag rekordoverskud

0
759

I 2013 var der rekordoverskud på betalingsbalancen på 133,9 mia. kr., og det er 24,7 mia kr. mere året før. Samtidig oversteg eksporten af varer og tjnenester for første gang 1.000 mia kr. Danmarks samlede eksport steg med 2,1%. til 1.014,4 mia. kr. og uderigshandlen bidrog til overskuddet på bettalingsbalancen med 106,6 mia kr. Indtaetgerne fra Danske investringer  i udlandet, formueindkomsten,steg med 9,3% til 167,4 mia. kr til overskuddet med 74,3 mia kr,


udvalge 2013


Rekordstort overskud på formueindskomsten

De har aldrig været større overskud på formuindkomsten end i 2013. Det skyldes bl.a. en stigende nettoformue, dvs. Danmarks tilgodehavender i udlandet fratrukket Danmarks gæld til udlandet. Den bidrog. På trods af et rekordoverskud på formueindkomsten var såvel indtægterne som udgifterne fortsat lavere end niveauet før krisen, hvilket isaer skyldes de senere års historisk lave renteniveau


. dk statisks 2 Handelsoverskuddet blev skabt udenfor EU I 2013 faldt Danmarks overskud varehandlen 5,9 mia kr til 74,5 mia. kr. Langt st størstedelen af overskuddet- 70,5 mia. kr- blev hentet udenfor EU, isaer i USA . Den samlede eksport af varer steg 1,9 pct. til 626,1 mia.kr mens importen steg 3,2 pct. til 551,6 mia. kr.


Markante stigninger i eksporten til Tyskland og BRIK-landene

Eksporten til  Danmark største vareeksportmarked.Tyskland,steg 10,8% til 103 mia. kr. i 2013, mens eksporten til BRIK-landene steg 8,8% til 40,9 mia kr. Trods et fald på 6,5% var eksporten til Sverige på 75,4 mia. kr. i 2013 naesten dobbelt så stor som eksporten de fire BRIK-lande.


 

Handlen med braendsel gav underskud

Danmarks eksporten af brændsel faldt med 5,7% og da importen samtidig, steg 13,9%, gav handlen med brændsel et underskud på 4. mia. kr.Til gengæld var de store overskud på handlen med kemikalier og kemiske produkter på 44,1 mia kr. især pga. svinekød og levende svin. Også handlen med vindmølledele og minkskind bidrog betydeligt til det dasnke varehandelsoverskud. i 2013. dk statisks 3


 

To forskellige varebegreber

Der er forskel på betalingsbalancen og udenrigshandlen varegreb ( se nederst på sidste side). Tallene i tabellen på første side. Den væsentligste forskel er, at importen i betalingsbalancen er større end i udenrigshandlen som følge af især danske skibes køb af brændstof i udelandkse havne ( såkaldt bunkring). I 2013 var denne import på 38,7 mia. kr. hvilket er 7,0 mia mindre end i 2012. danske betalingsbalance

SHARE
Carlos Monteiro is a Brazilian citizen, graduated in Business Administration by the Catholic University of São Paulo. He lives in Odense, Denmark with his Danish Wife, Cathrine, and their half Danish /Brazilian daughter Ines Marie. You are very welcome to be in contact him at any time.

Leave a Reply